ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
TK1200.00 BDT
1 سال
TK1750.00 BDT
1 سال
TK1850.00 BDT
1 سال
.net
TK950.00 BDT
1 سال
TK975.00 BDT
1 سال
TK975.00 BDT
1 سال
.org
TK1200.00 BDT
1 سال
TK999.00 BDT
1 سال
TK999.00 BDT
1 سال
.biz
TK1500.00 BDT
1 سال
TK1500.00 BDT
1 سال
TK1500.00 BDT
1 سال
.info
TK1800.00 BDT
1 سال
TK1800.00 BDT
1 سال
N/A
.com.bd new!
TK2500.00 BDT
2 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains